Privacyverklaring Stichting Leukemie.nl

Privacyverklaring Stichting Leukemie.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar website, donateurs en ontvangers van de nieuwsbrief. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Stichting Leukemie.nl vergaart en bewaart enkel gegevens die …

Zusjelief door Boink in mei a.s.

Het verhaal van “Zusjelief”: Emma is niet ziek, dat zou zomaar zo kunnen zijn. Als ze dertien jaar is, heeft ze ontelbaar veel operaties, transfusies en injecties ondergaan om haar …