Stichting Leukemie.nl is een particulier initiatief dat door veel mensen, bedrijven en de medische wereld wordt ondersteund. Wij krijgen geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van donaties. Als u Stichting Leukemie.nl en daarmee de strijd tegen leukemie wilt steunen, dan kan dat op verschillende manieren:
U kunt uw gift rechtstreeks overmaken naar bankrekening: NL68INGB0656932945 t.n.v. Stichting Leukemie.nl te Amersfoort.
Een donatie overmaken vanuit het buitenland kan op onze bankrekeningnummer. U hebt daarbij de volgende gegevens nodig:
IBAN nummer: NL68INGB0656932945
BIC code: INGBNL2A.
een notariële schenking
Indien u gedurende een aantal jaren Stichting Leukemie.nl wilt steunen, dan kunt u dat het beste doen in de vorm van een lijfrente, een regelmatige schenking. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling en daarom is uw notariële schenking geheel aftrekbaar van de belasting. U dient dan wel:

 

 • de schenking vast te leggen in een notariële akte;
 • Stichting Leukemie.nl minimaal vijf jaar te steunen;
 • in vaste termijnen te schenken(ieder jaar hetzelfde bedrag).

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 34,4% (16,5% vanaf het 65ste levensjaar) tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Dit houdt in dat u uw gift kunt verhogen zonder dat het u extra geld kost, maar Stichting Leukemie.nl houdt er meer aan over. Zonder notariële akte mag u uw giften alleen aftrekken als die gezamenlijk meer dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen bedragen en dan nog alleen dat deel van de schenking dat boven de 1% uitkomt.

De notariële schenking is uitermate geschikt voor mensen, die aan Stichting Leukemie.nl een groot bedrag willen geven, maar dit willen verdelen over meerdere jaren. Ook voor bedrijven die een fiscaal aantrekkelijke methode zoeken om Stichting Leukemie.nl te steunen, is dit een gunstige mogelijkheid. De notariële schenking moet bij de notaris worden opgemaakt in een akte. Hij kan u hierover meer informatie geven.

U kunt Stichting Leukemie.nl op meerdere manieren in uw testament begunstigen. De twee bekendste manieren zijn de erfstelling en het legaat. Bij een erfstelling neemt u de stichting op in uw testament als erfgenaam. Een door u bepaald percentage van al uw bezittingen is dan voor Stichting Leukemie.nl, zodat wij daarmee het onderzoek naar leukemie kunnen financieren.
Met een legaat kunt u een vast bedrag, een effectenportefeuille of een ander specifiek vermogensbestanddeel aan de stichting toekennen. Deze legaten worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen. Het legaat, maar ook de erfstelling komt volledig ten goede aan Stichting Leukemie.nl, omdat de stichting door de belastingdienst is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Stichting Leukemie.nl is daarmee volledig vrijgesteld van het successierecht.
Het opnemen van een legaat of erfstelling in uw testament is heel eenvoudig. De notaris kan u hierbij van dienst zijn.
Naast bovenstaande manieren om ons direct financieel te steunen, zouden wij het ook fantastisch vinden als u, door het opzetten van een project, geld inzamelt voor Stichting Leukemie.nl.

U kunt daarbij denken aan:

het organiseren van een rommelmarkt/fancy fair/veiling
het verkopen van (zelfgemaakte) producten, zoals oliebollen, wenskaarten, kunst, overbodig geworden goederen, etc.
Stichting Leukemie.nl als kadotip. Gaat u trouwen, bent u zoveel jaar getrouwd of hebt u iets anders te vieren, dan is het een goed idee om geld te vragen en dat ten goede te laten komen van Stichting Leukemie.nl
scholen of verenigingen die kinderen spullen laten verzamelen, zoals lege statiegeldflessen, gebruikte postzegels, lege cartridges, etc.
het organiseren van gesponsorde activiteiten, bijvoorbeeld op het sportieve of culturele vlak. Zie ook lopen voor de LOL.
Mocht u zich in willen zetten voor Stichting Leukemie.nl, laat dan uw fantasie werken. Hebt u een goed idee, neem eerst contact met ons op. We kunnen de mogelijkheden bespreken en u helpen met promotiemateriaal en tips. Daarnaast geven wij bekendheid aan het project.

Stichting Leukemie.nl beschikt ook over een sponsorformulier. Dit is een formulier waarop sponsoren hun gegevens kunnen invullen en het bedrag dat ze willen sponsoren. Daarnaast staat op het formulier een korte uitleg over de stichting. Mocht u een sponsoractie starten, dan kunt u het sponsorformulier via een e-mail bij ons opvragen.

Steeds meer bedrijven steunen een goed doel in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit kan niet alleen het positieve imago van uw onderneming naar klanten en leveranciers toe versterken, maar de steun aan een goed doel kan ook de betrokkenheid van de medewerkers bij uw bedrijf vergroten.
Wilt u of uw bedrijf ook bij de Vrienden van de Stichting horen en zodoende de stichting en het onderzoek naar leukemie structureel steunen? Dat kan. U bent Vriend van de Stichting als u de stichting jaarlijks met minimaal €1.000,- sponsort en dat gedurende minimaal drie jaar.

Het sponsorgeld van de Vrienden van de Stichting zal gebruikt worden voor het onderzoek. Daarnaast dekken de Vrienden van de Stichting de kosten van onze kleine organisatie, zodat andere donaties rechtstreeks naar het onderzoek kunnen gaan. De namen van de bedrijven en particulieren die Vriend zijn van de Stichting worden met goedvinden op de site geplaatst.

Als u of uw bedrijf Vriend wil worden van de Stichting, vraag dan onsinformatiepakket aan. Voor meer informatie of voor het beantwoorden van uw vragen, kunt u contact met ons op nemen.

Daarnaast kan een bedrijf kan Stichting Leukemie.nl. op verschillende manieren steunen:

 • uw bedrijfsnaam koppelen aan een project ten behoeve van Stichting Leukemie.nl
 • door mensen te sponsoren die meedoen aan lopen voor de LOL
 • organiseer zelf een project ten behoeve van Stichting Leukemie.nl. U kunt hierbij denken aan een sportief of cultureel evenement
 • een donatie aan Stichting Leukemie.nl als alternatief voor een kerst- of jubileumcadeau
 • doneer (een deel van) de opbrengst van één van uw producten of diensten
 • door werknemers te stimuleren om een bijdrage te leveren aan Stichting Leukemie.nl via salaris of pensioen
 • Stichting Leukemie.nl betrekken bij de (her)opening van uw bedrijf of vestiging
 • plaats onze collectebus op uw balie of toonbank (hier aanvragen)

Wilt u met uw bedrijf Stichting Leukemie.nl steunen met één van de bovenstaande ideeën of heeft u een ander plan, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we bekijken wat u voor Stichting Leukemie.nl én wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Stichting Leukemie.nl beschikt ook over een sponsorformulier. Dit is een formulier waarop sponsors hun gegevens kunnen invullen en het bedrag dat ze willen sponsoren. Daarnaast staat op het formulier een korte uitleg over de stichting. Mocht uw bedrijf een sponsoractie starten, dan kunt u het sponsorformulier via eene-mail bij ons opvragen. Wij kunnen u ook folders van de stichting toesturen.

De strijd tegen leukemie kost veel geld. Stichting Leukemie.nl is op zoek naar personen die met het inzamelen daarvan willen helpen. Dat kan op verschillende manieren:
• met ons meedenken
• donateurs en leden werven
• helpen bij activiteiten

met ons meedenken
Heeft u een idee met betrekking tot het promoten van Stichting Leukemie.nl of het inzamelen van geld? Kent u een organisatie die regelmatig een goed doel betrekt bij haar activiteiten (jubileum, feestelijke opening) of ziet u zelf mogelijkheden een actie op te zetten op bijvoorbeeld uw sportvereniging of school? Laat het ons weten!

donateurs en leden voor Vrienden van de Stichting
Stichting Leukemie.nl heeft vooral donateurs nodig. Vraag eens rond in uw eigen omgeving, vrienden, familie en collega’s. Mond-op-mond reclame is een belangrijke factor! U kunt ook organisaties in uw omgeving vragen lid te worden van Vrienden van de Stichting.
Door úw verhaal over het belang van onderzoek naar leukemie te vertellen kunnen anderen enthousiast worden om de stichting te steunen.

helpen bij activiteiten
Wij zijn ook op zoek naar personen die de stichting af en toe met hand- en spandiensten willen bijstaan. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een mailing of het aanwezig zijn bij een evenement (werven donateurs, verkoop van kaarten, etc.).

aanmelden
Heeft u een idee, wilt u donateurs werven en/of helpen bij activiteiten, vul dan het formulier in. Als u nog vragen heeft, kunt u een e-mail sturen of bellen naar 06 53725255.