De klachten bij ALL lijken sterk op die van een patiënt met AML. Naast de onder AML genoemde klachten komen zwellingen van de lymfeklieren en van vergroting van lever en milt voor.
De diagnose wordt op dezelfde manier gesteld als bij AML.
Ook voor ALL bestaan verschillende soorten behandelingen. De behandelwijze is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de patiënt en het aantal abnormale cellen.

Bij kinderen verloopt de behandeling meestal in vier fasen:

  • intensieve chemotherapie om tot een totale remissie te komen, gecombineerd met medicijnen om infecties en dergelijke te voorkomen
  • CSZ-profylaxe: intensieve chemokuur om verspreiding van abnormale cellen in het centrale zenuwstelsel te voorkomen of te beëindigen, gecombineerd met bestraling van het hoofd
  • Een intensieve cytostaticakuur om het effect van de remissie zo optimaal mogelijk te maken
  • Onderhoudsbehandeling met een lage dosis cytostatica.
    In totaal duurt de behandeling bij kinderen twee tot drie jaar.

In sommige gevallen, bij patiënten met een verhoogd risico op terugkeer van de ziekte, wordt de onderhoudsbehandeling vervangen door een beenmerg- of stamceltransplantatie.

Bij volwassenen wordt de derde fase overgeslagen. Bovendien wordt in de tweede fase niet altijd de bestraling toegepast. Wanneer volwassenen een transplantatie nodig hebben, zal die plaatsvinden na de eerste fase.