€ 50.000,– voor onderzoek naar AML van het Erasmus MC

.

Op het jaarlijkse Hematologiecongres in januari j.l. is aan prof.dr. Ruud Delwel een cheque van € 50.000,– overhandigd voor vernieuwend onderzoek naar acute leukemie (AML).
Door de toegenomen kennis over de biologische processen die plaat vinden in kankercellen is het steeds beter mogelijk om geneesmiddelen te ontwikkelen die specifiek de tumorcellen aanvallen en de gezonde cellen ongemoeid laten. Kankercellen hebben meestal unieke eigenschappen verworven waardoor deze ongeremd vermenigvuldigen. Het is de bedoeling dat nieuw te ontwikkelen geneesmiddelen specifiek inwerken op unieke functies van deze tumorcellen. Apparatuur die unieke functies van tumorcellen kan meten en de effecten van geneesmiddelen meten zijn daarom van eminent belang. Voor sommige vormen van kanker zijn de unieke eigenschappen die de groei van de kanker bevorderen ontrafeld, terwijl bij andere vormen deze functies nog niet goed in beeld gebracht zijn. Onderzoek naar afwijkende eigenschappen in de verschillende vormen van kanker is daarom essentieel om gericht de tumorcellen te kunnen aanvallen. In ons laboratorium doen we specifiek onderzoek naar de afwijkende groeieigenschappen van bepaalde vormen van bloedkanker (leukemie). Bepaalde unieke functies die wij onderzoeken bij leukemie zijn specifieke interacties tussen eiwit-moleculen in de kankercel die de groei en ontwikkeling van de leukemiecellen versterken. Daarnaast onderzoeken wij vaak de rol van bepaalde enzymen, bijvoorbeeld zogenaamde kinases of acetylases, enzymen die signalen afgeven in de cel waardoor cellen zich gaan vermenigvuldigen; testen in ontwikkeling of al ontwikkeld op onze afdeling om deze eiwitfuncties in reageerbuisjes te kunnen meten.

Wij willen in ons instituut een machine aanschaffen waarin wij dit soort meting op grote schaal (honderden reageer buisjes tegelijkertijd) kunnen uitvoeren. De bedoeling is dat wij gebruik maken van deze testen om uit een grote bank van kleine moleculen (bijvoorbeeld 100.000 verschillende moleculen) potentiële geneesmiddelen te kunnen vinden die deze functies in de tumorcel kunnen doorbreken. Deze testen kunnen biochemisch als ook celbiologisch van aard zijn en kunnen worden ingezet bij voor alle vormen van kanker. Het apparaat dat wij willen aanschaffen, de EnVisionTM Multimode Plate Reader, is met name geschikt om deze biochemische en celbiologisch testen uit te voeren en om de effecten van nieuwe middelen te testen. De EnVisionTM Multimode Plate Reader, biedt mogelijkheden voor de velen onderzoeksgroepen die kankeronderzoek doen, maar is ook geschikt voor andere onderzoeksgroepen aan het Erasmus MC om testen uit te voeren die nieuwe inzichten opleveren en potentiele middelen genereren bij andere ziektebeelden”.