Een vaak  gestelde vraag, zeker door mensen die een spreekbeurt moeten houden of een werkstuk moeten maken voor school. Het antwoord is: heel beperkt. Er zijn hiervoor twee redenen. Ten eerste staat er al  informatie  in de rubriek ‘Wat is leukemie?’ en het verhaal van ex-leukemiepatient Martijn geeft een beschrijving van 3 jaar vechten tegen leukemie.
Daarnaast wil Stichting Leukemie.nl op dit moment niet extra investeren in het maken van folders over leukemie, omdat andere organisaties al goede informatie bieden, zoals KWF Kankerbestrijding.
In ‘WIT BLOED, KWAAD BLOED’ (ISBN 9781616278588, 160 pagina’s) van schrijver Jeroen Terlingen komen in 29 hoofdstukken alle aspecten aan de orde van leukemie. Nauwgezet wordt ingegaan op het onderscheid tussen de verschillende soorten leukemie, hun specifieke behandeling, de gevolgen van de behandeling op korte en op langere termijn, stamceltransplantatie, vermoeidheid, onvruchtbaarheid, sociaalpsychologische gevolgen, lotgenotencontact, enz.
Vele patiënten en ex-patiënten vertellen openhartig over hun ervaringen. Ook partners, ouders en kinderen komen aan het woord.
In het boek zijn praktische adviezen opgenomen om de bijwerkingen van de behandeling te doorstaan en over de omgang met de huisarts en de specialist. Een uitgebreide verklarende woordenlijst en een literatuuroverzicht completeren het boek.

Jeroen Terlingen (1943) is ex-kankerpatiënt. Zijn journalistieke ervaring bij het weekblad Vrij Nederland en de hematologische kennis die hij verzamelde in zijn werk voor een patiëntenvereniging bundelde hij in WIT BLOED, KWAAD BLOED.
Vanaf de allereerste symptomen tot en met de gevolgen van de behandeling op lange termijn beschrijft hij in dit boek wat patiënten met leukemie en de mensen in hun omgeving moeten weten.

Wit bloed, kwaad bloed.Diagnose, behandeling en gevolgen van leukemie
ISBN 9781616278588
160 pagina’s
€ 18,80
EU-landen: € 22,82
Het bedrag overmaken op rek.nr. 656932945 St. Leukemie.nl Amersfoort met duidelijke vermelding van naam en adres..

Heel graag! U kunt ons op verschillende manieren steunen. Kijk hier verder voor de mogelijkheden.
Ja, u kunt een geldinzamelingsactie organiseren. Alleen of in samenwerking met een bedrijf, school, (sport)vereniging, etc. Voor  een actie kunt u het beste uitgaan van uw eigen mogelijkheden,  eventueel in samenwerking  met uw  familie vrienden en kennissen. Meer weten over mogelijke ideeën, lees dan hier verder. Natuurlijk zijn er ook andere acties mogelijk. Neem vooraf contact met ons op: gtel. 033-4798060 of 06 53725255. Waar mogelijk kunnen wij uw actie ondersteunen met ons logo, een banner. folders.
Een actie vanuit uw bedrijf?  lees hier verder.