Immuunprofilering hematologische maligniteiten: donatie van € 100.000,–

Ondersteuning onderzoeksgelden van Stichting Leukemie ten behoeve van Amsterdam UMC, afdelingen hematologie

 

Immuunprofilering van hematologische maligniteiten

 

Een belangrijk deel van het onderzoek op de afdelingen Hematologie van het Amsterdam UMC aan beider zijde van de Amstel verdiept zich in de immunologische aspecten van lymfoïde en myeloïde hematologische maligniteiten.
Door toenemende inzichten in de rol van ons afweersysteem in de oorzaak en evolutie van hematologische maligniteiten is er een enorme ontwikkeling gaande hoe gebruik te kunnen maken van de afweer in de behandeling van deze ziekten, de zogenaamde immuuntherapie. De behandeling met antistoffen behoort inmiddels tot een van de standaard behandelingen bij diverse met name lymfoïde maligniteiten, bijv. het non-Hodgkin lymfoom. Ook bij het multiple myeloom, bij chronische lymfatische leukemie, acute myeloïde leukemie en het myelodysplastisch syndroom worden vormen van immuuntherapie volop onderzocht en al deels toegepast.Het onderzoek waarvoor wij graag gebruik willen maken van de subsidie van de Stichting Leukemie zal zich richten op het standaardiseren van methoden van immunologisch onderzoek waarbij zowel bij diagnose en follow-up van behandelingen nauwgezet de functie van het immuunsysteem kan worden gevolgd. Dit zal inzicht geven hoe immuuntherapie en ook wanneer immuuntherapie het meest optimaal ingezet zou kunnen worden teneinde een zo diep mogelijke remissie maar ook lange duur van een remissie kan worden bewerkstelligd.
Dit zogenaamde immuunprofilerings onderzoek willen wij toepassen op die hematologische ziekten waar het Amsterdam UMC voortrekkers rollen vervuld op nationaal en internationaal, fundamenteel en klinische niveau.
Tijdens het onderzoek zal met name (next generation) multiparameter flowcytometrisch onderzoek plaatsvinden op materiaal afkomstig van perifeer bloed, beenmerg en lymfklieren, voor en tijdens behandelingen voor hematologische maligniteiten. Naast de ontwikkeling en standaardisatie van deze technologien zal met de regio van het Amsterdam UMC een optimaal proces verder worden ontwikkeld om zoveel mogelijk materiaal ook van patiënten in de regio, centraal in het Amsterdam UMC te analyseren. Dit proces zal uiteraard onder de wet gegevensbescherming en na informed consent worden uitgevoerd. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk patiënten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van immuuntherapie voor hematologische maligniteiten.
De afdelingen Hematologie van het Amsterdam UMC werken al jaren intensief samen, met name op het gebied van de klinische patiëntenzorg en klinisch georiënteerd onderzoek. Het huidige projekt zal het eerste meer basaal wetenschappelijk georiënteerde onderzoek zijn wat gezamenlijk uitgevoerd gaat worden. Deze subsidie biedt daarmee de afdelingen Hematologie van het Amsterdam UMC  de mogelijkheid tot verdere integratie en verdieping van toon aangevend immunologische onderzoek met als doel nieuwe innovaties die snel kunnen worden geïmplementeerd in de patiëntenzorg.

Onderzoekers zijn Arjan van de Loosdrecht, Mette Hazenberg, Arnon Kater en Jeroen Janssen.

Op 10 oktober j.l. werd tijdens het Amsterdams Symposium Hematologie door Gijs Beukhof, Bestuursvoorzitter van de Stichting Leukemie.nl de cheque uitgereikt.