Leukemiefonds

Wetenschappelijk onderzoek: geen overbodige luxe!
De behandeling van leukemie en aanverwante vormen van bloed- en lymfklierkanker is in de afgelopen jaren gelukkig stapvoets vooruit gegaan. In vele gevallen kan de ziekte met medicijnen worden teruggedrongen. Bovendien, een niet onbelangrijk deel van de patiënten kan vandaag de dag worden genezen. Een verheugende ontwikkeling. Deze vooruitgang is geheel te danken aan wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is gericht op de ontwikkeling en het uittesten van nieuwe medicijnen. Of het is gericht op het beter herkennen van de verstoring binnen de machinerie van de leukemiecel waardoor wij beginnen te begrijpen waarom de leukemie zo afwijkend groeit. Research kan ook mikken op het beter opsporen van overgebleven leukemie na behandeling of het beter beschermen van de patiënt met leukemie tegen infecties of bloedingen. Het wetenschappelijk onderzoek voltrekt zich op verschillende fronten tegelijk. Het gebeurt in het laboratorium, bijv met cellen of met proefdieren. Onderzoek vindt ook plaats rechtstreeks bij patiënten die nieuwe middelen krijgen toegediend of van wie een monster van de leukemie in het laboratorium op DNA afwijkingen wordt geanalyseerd. Door tegelijkertijd op al deze fronten onderzoek te ondernemen kan de vooruitgang veel sneller gaan. Het leukemieonderzoek is volop in beweging. Ook in Nederland.

De Stichting Leukemie.nl maakt zich sterk: ook in Nederland de schouders er onder.
Wij mogen dan belangrijke vooruitgang hebben geboekt in de laatste jaren, wij weten het best dat wij er nog lang niet zijn. Bij te veel patiënten, jong en oud, schiet de huidige behandeling nog steeds te kort. Nederland loopt in het internationale veld van wetenschappelijk onderzoek nog steeds voorop bij het zoeken van nieuwe oplossingen voor het leukemieprobleem. Dat moet zo blijven, want de behandelingsresultaten moeten verder vooruit worden gestuwd. Dat onderzoek is afhankelijk van investeringen in nieuwe methoden (bijv op het gebied van stamceltransplantatie, gentherapie of diagnostiek) die onderzocht moeten worden. En van investeringen in kostbare gespecialiseerde apparatuur, noodzakelijk voor ingewikkelde metingen aan patiënten, cellen, proefdieren. En investeringen in infrastructuur om klinisch onderzoek te kunnen verrichten. Stichting Leukemie.nl maakt zich sterk voor dit onderzoek en investeert daarmee in de toekomst, in de patiënt van morgen.

Wat doet de Stichting Leukemie.nl?

  • investeren in de veelbelovende benaderingen en ideeën van onderzoek, origineel met kans op een echte doorbraak. Stichting Leukemie.nl wil onderzoek al in de eerste ontdekkingsfase (“pilot”) ondersteunen opdat deze kansen werkelijkheid kunnen worden
  • investeren in de nieuwste technische apparatuur en infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek. Deze apparatuur is noodzakelijk om mee te kunnen blijven doen aan de race naar nieuwe vormen van behandeling en therapie voor leukemie. Een voorbeeld daarvan is bijzondere apparatuur waarmee de DNA afwijkingen bij patiënten met leukemie kunnen worden opgespoord. Dat zal de basis leggen voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en de ontwikkeling van de therapie op maat voor de patiënt met leukemie
  • investeren in infrastructuur (ondersteuning van klinische studies met statistici, software e.d) waardoor klinisch onderzoek bij patiënten slagvaardig plaats kan vinden en nieuwe geneesmiddelen de patiënt sneller bereiken.

Op welke ziekten richt de Stichting Leukemie.nl zich?
Stichting Leukemie.nl richt zich op leukemie en aanverwante beenmerg- en bloedziekten bij patiënten van alle leeftijden.

Prof. dr. Hagenbeek, medisch adviseur van Stichting Leukemie.nl, over de behandeling van leukemie: stap voor stap vooruit
“In de afgelopen jaren zijn de behandelingsmogelijkheden voor patiënten met acute leukemie (bloedkanker) stap voor stap verbeterd. Patiënten die na hoge doses voorbehandeling een stamceltransplantatie ondergaan hebben een kans van meer dan 50% op genezing. Een forse stap in de goede richting, maar nog onvoldoende”.