Stichting Leukemie.nl: Een veelbelovend initiatief

Toen Gijs Beukhof, voorzitter van de Stichting Leukemie.nl, mij vroeg om adviseur van de Stichting te willen zijn, heb ik geen moment geaarzeld. Het enthousiasme waarmee het Stichtingsbestuur vorig jaar aan de slag is gegaan om fondsen te genereren voor leukemie onderzoek en behandeling is hartverwarmend en aanstekelijk.

Vooral de concrete doelstellingen van de Stichting spreken mij aan. Het betreffen onderwerpen, waarvoor langs reguliere weg minder makkelijk financiering te verkrijgen is, terwijl deze juist essentieel zijn. De Stichting wil investeren in veelbelovende benaderingen en ideeën van onderzoek, origineel met kans op een echte doorbraak. De Stichting Leukemie.nl wil dit type onderzoek al in de eerste ontdekkingsfase ondersteunen opdat deze kansen werkelijkheid kunnen worden. Daarnaast wil de Stichting investeren in de nieuwste technische apparatuur en infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek. Ook deze elementen zijn onmisbaar bij het zo efficiënt mogelijk vertalen van nieuwe bevindingen uit laboratoriumonderzoek naar behandeling van de patiënt met leukemie.

Het Stichtingsbestuur is creatief bezig om vanuit Amersfoort een aantal activiteiten te ontwikkelen met als doel fondsen te verwerven voor leukemieonderzoek en behandeling. Zij weet zich daarbij gesteund door een comité van aanbeveling van vooraanstaande Nederlanders.

Het zou fantastisch zijn als scholen, bedrijven, enz. activiteiten zouden willen ontplooien ten behoeve van de Stichting Leukemie.nl, waarbij ondergetekende en zijn collega-adviseurs graag bereid zijn nadere informatie met betrekking tot het doel van de fondsenwerving te verstrekken.

Van harte nodig ik u uit om met ons mee te doen. Samen staan we sterk!