Scholen voor leukemie

Kanker, een levensbedreigende ziekte. De gedachte dat het je eigen kind zou kunnen overkomen, stop je het liefste ver weg. Helaas wordt er jaarlijks bij  700 kinderen in Nederland kanker geconstateerd. Van die 700 kinderen krijgen  200 kinderen te horen dat ze leukemie hebben. Leukemie is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen.
Jaarlijks horen ook ruim 100 scholen, dat één van hun leerlingen leukemie heeft. Deze confrontatie is vaak nieuw voor de school en brengt vele vragen met zich mee. Hoe ga ik om met de leerling en hoe met de ouders? Wat is leukemie eigenlijk en hoe ziet de behandeling eruit? Hoe kan ik de klas hier op een zo positief mogelijke manier bij betrekken? En, minstens zo belangrijk, hoe blijft de leerling betrokken bij de klas?

Een aantal ideeën om met elkaar in contact te blijven:
• de klas betrekken bij de voor de leukemiepatiënt belangrijke en spannende momenten, zoals bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken
• post sturen (bijvoorbeeld brieven, kaarten, een verslag met foto’s van bezigheden van de klas)
• een dagboek laten rouleren. De zieke leerling weet dan waar de klas mee bezig is en de klasgenoten worden op de hoogte gehouden van het verloop van de ziekte; denk ook aan de mogelijkheid dit online te doen
• de zieke leerling uitnodigen voor speciale schoolgebeurtenissen (schoolfeest, excursie, etc); het zal voor de zieke leerling niet altijd mogelijk zijn daadwerkelijk te komen, maar de uitnodiging is dan minstens zo belangrijk.

Voordat bovenstaande of andere ideeën worden uitgevoerd, is het verstandig om in de les aandacht te besteden aan de ziekte leukemie. Dit is niet alleen van belang in de klas van die zieke leerling zelf, maar ook in de van eventuele broertje(s) en zusje(s). Ook hún leven is totaal anders geworden en zij hebben vaak de behoefte hierover te praten. Het beste is echter om in alle klassen op één of andere manier aandacht te besteden aan de ziekte leukemie. Dit kan, wanneer de zieke leerling terugkeert op school en bijvoorbeeld uiterlijk veranderd is, vervelende opmerkingen en blikken uit onbegrip voorkomen.

Als er verteld wordt dat een leerling leukemie heeft maakt dit grote indruk. Velen voelen zich machteloos en zouden graag iets willen doen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld doen door aandacht te besteden aan de zieke. De zieke leerling zal blij zijn met deze aandacht, vaak leidt het even af van de zware behandeling. De klas en de school kan zich ook actief inzetten door een actie op te zetten en daarmee geld in te zamelen voor het onderzoek naar leukemie. De zieke leerling en zijn ouders voelen zich hierdoor gesteund. Daarnaast worden de leerlingen zelf actief betrokken bij de strijd tegen leukemie en zich bewust van het nut van goede doelen zoals Stichting Leukemie.nl.

Voorbeelden van acties:
• een rommelmarkt/fancy fair organiseren
• een geldinzameling houden op school
• in de buurt lege statiegeldflessen inzamelen
• schoolactiviteiten (bijv. eindejaarsactiviteit) koppelen aan Stichting Leukemie.nl
• sponsorgeld ophalen door hard te lopen, te fietsen, te zwemmen, etc.
• spullen verkopen die leerlingen hebben gemaakt (bijvoorbeeld oliebollen of kunst)
• benefietconcert organiseren met het schoolkoor en de schoolband.

Uiteraard zijn er nog tal van andere acties mogelijk. Als uw school een actie wil organiseren voor Stichting Leukemie.nl, zodat wij het onderzoek kunnen financieren,laat het ons dan even weten.