Lopen voor de LOL

 

de 10 mijl van Amsterdam

 

 

 

wandeltocht Amsterdam

 

 

 

de 4 nu 5 mijl van Amsterdam

 

 

Lopen voor de LOL is meer dan de moeite waard en daarom wil Stichting met een grote groep sporters aan de start verschijnen van diverse loopevenementen.

De afstand die u wilt lopen, kunt u zelf bepalen. Afhankelijk van de mogelijkheden bij het loopevenement: 5 of 10 km, de halve of de volledige marathon. En natuurlijk ook de kids-runs en wandeltochten. Uiteraard kunt u zich ook tijdens andere loopevenementen laten sponsoren: rondje om de kerk, om de school etc..

Waarom lopen voor de LOL? Waarschijnlijk zult helaas ook u in uw omgeving wel een leukemiepatiënt kennen. Ongetwijfeld wilt u net zo lief als ieder ander dat we deze breed voorkomende ziekte proberen te bestrijden. Een niet onbelangrijk deel van de patiënten kan vandaag de dag worden genezen. Een verheugende ontwikkeling, maar we zijn er nog lang niet. Bij te veel patiënten, jong en oud, schiet de huidige behandeling nog steeds te kort. We moeten daarom op zoek naar nieuwe oplossingen voor het leukemieprobleem. Daarvoor is veel geld nodig. U kunt hieraan uw steentje bijdragen, zowel actief als passief.

In navolging van een initiatief van “The Leukemia & Lymphoma Society”  in Canada, heeft een groep Nederlandse sporters, enthousiast geworden over deze vorm van fondsenwerving, in Nederland een trainingsgroep voor amateur-hardlopers opgezet voor mensen die graag hun sportieve capaciteiten en doelstellingen willen koppelen aan de fondsenwerving voor de Stichting Leukemie.nl. De doelstelling van deze groep is om individueel maar toch in gezamenlijkheid hun persoonlijk doel in hardlopen te bereiken en daarmee geld bij elkaar te lopen voor de Stichting Leukemie.nl. De persoonlijke loopdoelstelling zal per individu verschillen.

Naast de keuze die u heeft ten aanzien van het aantal te lopen kilometers en waar u dat doet, kunt u ook zelf bepalen of u zich individueel inzet voor het goede doel of in teamverband. Als een grote groep mensen in teamverband wil lopen, dan worden de mogelijkheden bekeken om gezamenlijk te trainen. We kunnen elkaar dan trainingsadviezen geven en overleg plegen ten aanzien van de komende loopevenementen. Ook zullen we kijken naar de mogelijkheden om een professionele hardloper of sportfysiotherapeut uit te nodigen, zodat er gesproken kan worden over trainingsschema’s, het voorkomen van blessures, etc.

Voor alle loopevenementen geldt: hoe meer deelnemers, hoe meer verschillende netwerken, hoe meer geld er kan worden opgehaald en hoe meer projecten geïnitieerd en gefinancierd kunnen worden .

Moet u een geoefend loper zijn om hieraan te kunnen meedoen ? Het antwoord op deze vraag is NEE !! In principe kan iedereen beginnen met hardlopen. Wij raden echter wel aan om dit op een verantwoorde manier te doen en de doelstelling in eerste instantie niet te hoog te zetten. Een inspanningstest zou u bijvoorbeeld kunnen laten afnemen bij een sportarts.

Het ultieme doel van de LOL is sponsorgelden inzamelen. Als u mee doet, wordt ook van u verwacht dat u binnen uw mogelijkheden geld inzameld. Hoe u dit het beste doet is naar eigen inzicht. We kunnen wel suggesties van de hand doen, indien dat nodig is.

Spreekt het u aan en wilt ook u zich inzetten voor de doelstellingen van de LOL en tegelijkertijd de eigen sportiviteit verhogen, meldt u zich dan aan: gbeukhof@leukemie.nl.  Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over het lopen voor de LOL.

Sponsors:
Degenen die niet actief kunnen of willen deelnemen aan de sponsorruns, maar die wel de doelstellingen van zowel de Stichting Leukemie.nl als de LOL onderschrijven en hun steentje bij willen dragen, kunnen zich committeren als sponsor van een individueel persoon of van de gehele groep. De hoogte van het sponsorbedrag doet in principe niet terzake, immers alle kleine beetjes helpen. Al uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld.

U kunt voor verdere informatie contact opnemen met Stichting Leukemie.nl in Amersfoort, Gijs Beukhof via gbeukhof@leukemie.nl
Graag tot ziens, tot runs voor de LOL!

 

 

 

 

 

LOL-team van de Sprout Business Run
2e van links:Willem Barent Wijsmuller, 4e van links – staand- Gijs Beukhof