“Brutaal”

Of je nu van voetballen houdt, van hockey of van tennis, de leukste spelen om naar te kijken zijn die met een vrije manier van optreden. Originele, onverwachte dingen doen, met moed en een beetje risico optreden, dat werkt! Bij het doen van onderzoek is dat ook zo.

Als een nieuw middel tegen leukemie wordt onderzocht, zijn daar geëffende banen voor. Een fabrikant heeft, om registratie en vergoeding te verkrijgen, bepaalde, scherp geformuleerde onderzoeken en trials te verrichten. En daarna wil de overheid volgens scherpe voorschriften zien of het nieuwe middel ook “doelmatig” is. Voor deze vormen van onderzoek komt wel geld beschikbaar.

Maar hoe nuttig ook, origineel is het niet. De verenigde Nederlandse hematologen streven er in hun Stichting Hematologie voor Volwassenen Nederland (www.hovon.nl) naar om ook originele, wellicht soms “brutale” studies te doen die de behandelresultaten verder kunnen brengen. Daarvoor is ook “brutaal” geld nodig: goed en nauwkeurig besteed maar niet altijd volgens de “gestolde” paden voor registratie of van doelmatigheidscriteria van de overheid. Zulke originele studies leiden met enige regelmaat tot opzienbarende successen.

Dat www.leukemie.nl de HOVON een warm hart toedraagt is niet de enige reden waarom ik dat doe jegens www.leukemie.nl, maar wel een belangrijke!

(deze column is al eerder geplaatst, maar de inhoud is nog steeds actueel)